Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

Wniosek o dofinansowanie nr: RPSW.02.05.00-26-0603/16

Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0603/16-00

 Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy DORBUD S.A. poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej usługi nadawania certyfikatu jakości zasobooszczędnego, zdrowego budynku green space”

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 25 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 24 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 23 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 21 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 20 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

uNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 19 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

uNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 18 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

uNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 17 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

uNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

uNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14 Z DNIA 29.09.2017 R.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 13 z dnia 29.09.2017 r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 12 z dnia 29.09.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 Z DNIA 29.09.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 Z DNIA 29.09.2017r

 

unieważnienie ponownego zapytania ofertowego nr 10 z dnia 30.05.2017

 

unieważnienie ponownego zapytania ofertowego nr 9 z dnia 26.05.2017

 

 

unieważnienie ponownego zapytania ofertowego nr 6 Z DNIA 20.06.2017R

 

unieważnienie ponownego zapytania ofertowego nr 6 Z DNIA 25.05.2017R

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty z ponowionego ponownego zapytania ofertowego nr 9

 

ponowione ponowne zapytanie ofertowe nr 9

 

unieważnienie ponownego zapytania ofertowego nr 9

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NR 1 Z DNIA 06.04.2017R

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z Z PONOWNEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10
Z DNIA 31.05.2017R

 

 

informacja z dnia 20.06.2017 o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 5

 

informacja do ponownego zapytania ofertowego nr 5 z dnia 06.06.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8 z dnia 05.06.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z PONOWNEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9 z dnia 05.06.2017

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 z dnia 05.06.2017

 

 

ponowne zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 05.06.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5 z dnia 05.06.2017

 

zawiadomienie o wyborze oferty z zapytania ofertowego nr 4

 

 

ponowne zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 31.05.2017r

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty z zapytania ofertowego nr 11

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty z zapytania ofertowego nr 7

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty z zapytania ofertowego nr 5

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty z zapytania ofertowego nr 3

 

ponowne zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 26.05.2017r.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

 

informacja do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 19.05.2017r.

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 Z DNIA 19.05.2017 R.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Z DNIA 15.05.2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Z DNIA 15.05.2017r

 

protokół wyboru wykonawcy z dnia 28.04.2017r - dot. ponownego zapytania ofertowego nr 2

 

Ponowne zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 21.04.2017R

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2 z dnia 10.04.2017R

 

zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 10.04.2017R

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 06.04.2017r

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-26-156/12

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-26-156/12-00 z dnia 20/05/2013

Tytuł projektu: „ Wsparcie realizacji procesów biznesowych DORBUD S.A. poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B”

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POKL.08.01.01-26-153/13

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POKL.08.01.01-26-153/13-00

Tytuł projektu: „ Nowoczesne, skuteczne i wieloaspektowe zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi jako kluczowe elementy przewag konkurencyjnych DORBUD S.A.”

logotyp 1
Logotyp 2
Logotyp 3
Logotyp 4
Logotyp 5
klaster export

Copyright © 2015 Dorbud S.A Wszelkie prawa zastrzeżone

design by VENTI Mapa strony Polityka cookies